Hem

Artiklar

Om Olle

Hem

Hem

Kontakt

Artiklar

Jag har i mina dagar skrivit en del artiklar till olika tidsskrifter. Dessa finner du här nedan, kategoriserade i tre olika kategorier.

-Tåg, järnvägar och spårvagnar

-Kärnkraft

-Övrigt

Tåg, järnvägar och spårvagnar

 

prick Bygget av Arlandabanan
Artikeln beskriver bygget av Arlandabanan. Artikeln var ursprungligen publicerad i tidningen TÅG nr 6 1998.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Arlandapremiär
Artikeln beskriver Arlanda express första körning Stockholms central till Arlanda med press, radio och TV samt som extrapassagerare; artikelförfattaren.

Artikeln var ursprungligen publicerad i tidningen Arlanda Express i maj 1999.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Eurostar Paris - London
Artikeln beskriver järnvägstrafiken mellan Paris, Bryssel och London via kanaltunneln. Artikeln är framtagen i mars 2000.

Artikeln har inte tidigare varit publicerad.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Inlandsbanan
Artikeln beskriver inlandsbanan - sevärdheter och historia.

Artikeln var ursprungligen publicerad i tidningen TÅG Nr 6-7 2000.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Järnvägar i Uppland - en historik
Omarbetad version från mars 2001.

Uppsatsen är framtagen i samband med föreläsningar för bland annat Svenska Turistföreningens lokalkrets i norra Uppland. Uppsatsen beskriver översiktligt järnvägarnas historia och särskilt järnvägarna i östra Uppland.

Uppsatsen har inte varit publicerad men har delats ut vid föreläsningar i Gimo och Östhammar.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Järnvägar och miljön
Uppsatsen förklarar vad de olika miljömärkningssystemen och vad miljöstyrningssystemen ISO 14001 och EMAS står för samt hur de kan användas eller har använts i marknadsföringen för järnvägstransporter. Den obligatoriska varningsmärkningen beskrivs också eftersom den har stor betydelse för säkerheten vid järnvägstransporter.

Den ursprungliga idén var att publicera uppsatsen i tre delar i tidningen TÅG men tidningens redaktion valde att inte dela upp uppsatsen utan publicera den i sin helhet i ett tidningsnummer.

Hela uppsatsen publicerades ursprungligen i tidningen TÅG Nr 10 1999.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Lagstiftning för järnvägar - en översikt
Uppsatsen redovisar järnvägs- och spårvägslagstiftningen.

Uppsatsen publicerades ursprungligen i tidningen TÅG Nr 5 2007.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Tågtrafiken till Hargshamn då, nu och i framtiden
Uppsatsen redovisar översiktligt järnvägstrafiken mellan Dannemora gruva och Hargshamn, från banans anläggning 1875 till gruvans nedläggning 1992. Tågfärjetrafiken, som etablerades 1988 beskrivs, liksom utlastningen av bergkross från hamnomrÿýdet.

Uppsatsen publicerades ursprungligen i tidningen TÅG Nr 5 1994.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Med tåg i Indien
Om en tågresa mellan Mumbay (fd Bombay) och Surat.

Artikeln publicerades ursprungligen i tidningen Arlanda Express 1999.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Med tågfärja till Finska Nystad

Artikeln beskriver tågfärjeförbindelsen mellan Hargshamn och Nystad (Uusikaupunki) i Finland. I Nystad sker boggibyte för att ställa om vagnarna till Finsk ( bred ) eller Svensk ( normal ) spårvidd.

Artikeln publicerades ursprungligen i tidningen TÅG Nr 8 1995.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Modelljärnvägens hus

Artikel i tidningen TÅG med egna bilder. 2005 fick Uppland en ny järnvägsattraktion, Det är Modelljärnvägens hus som öppnats några mil öster om Uppsala, utefter väg 288, i Söderby som ligger strax söder om Alunda. Här har familjen Hultgren konverterat sin lagård till utställning med stor modelljärnväg, kafé och butik.

Artikeln publicerades ursprungligen i tidningen TÅG Nr 8/9 2007 (dock med andra bilder).

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick The Napa valley wine train
Artikel i tidningen TÅG. Napa valley är ett populärt utflyktsmål utanför San Fransisco i USA. Dalen är känd för sina fina vingårdar. En stor attraktion är också The Napa Valley Wine Train.

Artikeln publicerades ursprungligen i tidningen TÅG Nr 4 2001.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick På tågutflykt i Wiens omgivningar
Artikel om en resa från Wien över Kaumberger Markt, S:t Pölten och åter till Wien.

Artikeln publicerades ursprungligen i tidningen TÅG Nr 4 2002.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Snabbtåg
Artikel om snabbtåg, bland annat TGV i Frankrike.

Artikeln publicerades ursprungligen i tidningen Affärsresenären Nr 6 1999.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Spårvägar i Wien
Underlag för en eventuell kommande bok om spårvägarna i Wien

Ej tidigare publicerat men delar av texten har använts för andra artiklar.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick The Century Express
Artikel om ett specialtåg i USA som bland annat transporterade en frimärksutställning med frimärken särskilt utgivna till millennieskiftet.

Artikeln har inte varit publicerad. Skriven hösten år 2000.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Tåg och flyg - en vinnande kombination
Artikel om flygplatser med järnvägsanslutning.

Artikeln publicerades ursprungligen i tidningen Arlanda Express Nr 5 1999.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Wien, ett "Mecka" för spårbunden kollektivtrafik
Längre artikel om spårvägar och järnvägar i Wien med omnejd. Artikeln finns i två versioner, dels som textdokument, dels som särtryck från tidningen TÅG, inklusive bilder.

Artikeln publicerades ursprungligen i tidningen TÅG Nr 5 1999.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Wiens spårvägar 100 år
Kort artikel som uppmärksammar att Wiens spårvägar firade sitt 100-års jubileum 1997.

Artikeln publicerades ursprungligen i tidningen TÅG Nr 10 1997.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick Wiktor Mattsons minnen

Levnadsteckning av Wiktor Mattson som var verksam under första halvan av 1900-talet. Wiktor Mattson var Järnvägsman, Fackföreningsordförande, Ordförande i Saltsjöbadens Kommunfullmäktige mm. Texten är överförd till elektronisk version och varsamt redigerad av Olle Andersson. Tidigare publicerad i Järnvägsmuseums och Järnvägsmuseivänners årsbok SPÅR, 2003.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOC

 

Kärnkraft


prick Alarmsystem i Forsmark
5p uppsats inom kursen Erfarenhetsåterföring och olycksfallsutredning i komplexa system.

IDP-Institutionen vid Mälardalens Högskola, november 2002.

Uppsatsen redovisar översiktligt dagens kravbild avseende larmsystem i kärnkraftverk. Uppsatsen beskriver också larmsystemet i Forsmark 3. I ett diskussionsavsnitt värderas kravbilden ur ett MTO-perspektiv. I diskussionsavsnittet finns också en värdering av Forsmark 3:s larmsystem i perspektiv av den identifierade kravbilden.

Uppsatsen har inte publicerats.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCprick MTO-Tillämpning inom svensk kärnkraftindustri
5p uppsats inom kursen: Människa, teknik och organisation - MTO, Höstterminen 2000. 3:e omarbetade utgåvan från september 2002.

Uppsatsen beskriver översiktligt MTO-begreppet samt dess tillkomst och historia. Uppsatsen redovisar också mina egna erfarenheter av MTO-verksamheten vid Forsmarks Kraftgrupp AB och tillämpningen av MTO inom svensk kärnkraftindustri. För att få en helhetsbild beskrivs hur några MTO-verktyg används vid kärnkraftverket. Uppsatsen har uppdaterats och delvis omarbetats efter den ursprungliga publiceringen.

Den ursprungliga versionen av uppsatsen ingår i en rapport publicerad av Linköpings Universitet, LiTH-IKP-I-263, Sammanställning över projektarbeten, kursen Människa, teknik och organisation - MTO, Höstterminen 2000.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOCÖvrigt


prick Forsmark manorial estate

Uppsats om Forsmarks bruks historia. Engels text som inte varit publicerad tidigare.

 

Ladda ner

.PDF eller .DOC